Ozaki Toshio, Kunihiro Ritsuko #anime #shikiCategories:   Shiki