Fist of the North Star TOKI Bobbing Bobble Head Figure 9″ Hokuto no Ken JAPAN2Categories:   Hokuto no Ken